parallax background

MĚSTO CHOMUTOV NABÍZÍ ODKUP VAŠEHO BYTU!

Zvažujete prodej svého bytu?
Chystáte se odstěhovat do jiné lokality?
Nechcete své byty už dále pouze pronajímat?
Chcete svou nemovitost prodat důvěryhodnému partnerovi?

Velikost nabízeného
bytu musí splňovat
tato kritéria:

Vymezení
podmínek
pro výkup bytů
ze strany Statutárního města Chomutova

 1. Byt může být umístěn v kterékoliv části města Chomutova kromě základních sídelních jednotek KAMENNÁ a U SOUDU (výčet ulic následuje)
 2. Byt musí být v soukromém vlastnictví (výkup není možný u družstevních bytů)
 3. Byt musí být o velikosti 1+1 (23 – 37,9 m2), 1+2 (38 – 51,9 m2) nebo 1+3 (52 – 67,9 m2)
 4. Byt musí být ihned obyvatelný a nesmí na něm váznout překážky (např. chybějící základní vybavení, výskyt parazitů, překročené limity škodlivých látek), které by měly za následek nemožnost jeho využívání
 5. Byt musí být vybaven základním vybavením - umyvadlem, sprchou nebo vanou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou
 6. Na bytě nesmí váznout žádný nájemní/podnájemní vztah
 7. Pokud budou na bytě váznout dluhy na příspěvcích do fondu oprav a jiné dluhy, např. za služby spojené s užíváním bytu (za rok 2018 a předchozí roky), nebude město souhlasit s postoupením pohledávek na nového vlastníka.
 8. Na bytě nesmí váznout exekuce, smluvní zástava, soudní zástava ani jiné omezující právo
 9. Byt je vykupován přímo od vlastníka nebo prostřednictvím realitní společnosti za podmínky, že kupní cena nepřekročí cenu znaleckého posudku a rezervační poplatek nebude požadován
 10. Byt je vykupován za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejvýše za cenu znaleckého posudku (pokud orgán obce nerozhodne jinak)
 11. Zájemce o prodej bytu musí údaje o bytové jednotce a kontaktní údaje vložit do kontaktního formuláře na adrese www.vykupbytuchomutov.cz
 12. Prvních 20 bytů v pořadí od nejnižší navrhované kupní ceny, které splňují městem vymezené podmínky k výkupu, navštíví znalec delegovaný městem. Znalec posoudí stav bytové jednotky a navrhovanou kupní cenu. Jestliže znalec posoudí, že některý byt není vhodný k výkupu, nebo zájemce nebude akceptovat cenu znaleckého posudku, postoupí do výběru další byty v pořadí.

Formulář
pro výkup bytů

INFORMACE O NABÍZENÉM BYTU:

INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM:

Čestně prohlašuji, že v době prodeje nebude byt vázán nájemní / podnájemní smlouvou
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více zde.

V případě potřeby
může zájemce využít
následujících kontaktů:

Mgr. Jana Hronová
Mobil: 607 055 523
E-mail: j.hronova@chomutov-mesto.cz

Financování výkupu a případné rekonstrukce bytů bude probíhat z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Čerpání prostředků je omezeno zbývající výší finanční podpory de minimis, která pro město Chomutov aktuálně činí 279.725,92 €.